slider

Měření hluku

Pro naši činnost používáme moderní přístrojové vybavení, pro maximální přesnost měření, které je platně ověřeno a kalibrováno Českým metrologickým institutem nebo akreditovanými kalibračními laboratořemi

Autorizované měření a hodnocení hluku v komunálním (životním) prostředí

Zjistit více

Autorizované měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí

Zjistit více

Autorizované měření a hodnocení hluku v komunálním (životním) prostředí

Měření a hodnocení hluku včetně souvisejících akustických parametrů provádíme pro účely

 • územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • kolaudace stavby
 • reklamace stavby
 • státního zdravotního dozoru
 • návrhu protihlukového opatření
 • ověření účinnosti protihlukového opatření
 • nebo na základě speciálního přání zákazníka

Měření a hodnocení hluku provádíme z provozu stacionárních a liniových zdrojů hluku

 • průmyslových (výrobních a skladovacích) areálů
 • provozoven, tzn. prodejna, dílna, výrobní závod apod.
 • technických zdrojů, tzn. tepelného čerpadla, klimatizační jednotky, strojovny, ventilátoru, vzduchotechnického zařízení, kogenerační jednotky, speciální technologie apod.
 • zásobování včetně manipulace, parkování apod.
 • automobilové, železniční a letecké dopravy
 • nebo na základě speciálního přání zákazníka
měření hluku
měření hluku
Mám zájem

Autorizované měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí

Měření a hodnocení hluku včetně souvisejících akustických parametrů provádíme pro účely

 • zařazení profese do kategorie zatížení hlukem
 • státního zdravotního dozoru
 • návrhu protihlukového opatření
 • ověření účinnosti protihlukového opatření
 • nebo na základě speciálního přání zákazníka

Měření a hodnocení hluku provádíme těmito způsoby

 • přímé měření a hodnocení osobní expozice hluku na pracovišti
 • stacionární měření a hodnocení expozice hluku na stálém pracovišti
 • zkrácené měření a hodnocení expozice hluku na pracovišti
 • nebo na základě speciálního přání zákazníka
měření hluku
měření hluku
Mám zájem

Napište nám

Nezávazně nás poptejte

Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem vyřízení mého dotazu