slider

Dopravní průzkum automobilové dopravy

Pro naši činnost používáme moderní přístrojové vybavení, pro maximální přesnost monitoringu

Dopravní průzkum a analýzu provádíme pro účely

  • měření a hodnocení hluku
  • zjištění zatížení dopravního úseku
  • stanovení objízdné trasy
  • zjištění výskytu osob v dané lokalitě
  • nebo na základě speciálního přání zákazníka

Dopravní průzkum a analýzu provádíme těmito způsoby

  • automatické profilové sčítání dopravního provozu na pozemní komunikaci
  • průzkum a analýza pohybů, skladby, rychlosti a směrovosti dopravního provozu
  • průzkum a analýza pohybů chodců a cyklistů