slider

Expertizy hluku

Pro naši činnost používáme moderní počítačové matematické programy s 3D simulací, pro maximální přesnost výpočtu

Výpočet a hodnocení hluku v komunálním (životním) prostředí

Zjistit více

Výpočet a hodnocení hluku v pracovním prostředí

Zjistit více

Výpočet a hodnocení hluku v komunálním (životním) prostředí

Výpočet a hodnocení hluku včetně souvisejících akustických parametrů provádíme pro účely

 • územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • státního zdravotního dozoru
 • návrhu protihlukového opatření
 • ověření účinnosti protihlukového opatření
 • nebo na základě speciálního přání zákazníka

Výpočet a hodnocení hluku provádíme z provozu stacionárních a liniových zdrojů hluku

 • průmyslových (výrobních a skladovacích) areálů
 • provozoven, tzn. prodejna, dílna, výrobní závod apod.
 • technických zdrojů, tzn. tepelného čerpadla, klimatizační jednotky, strojovny, ventilátoru, vzduchotechnického zařízení, kogenerační jednotky, speciální technologie apod.
 • zásobování včetně manipulace, parkování apod.
 • automobilové, železniční a letecké dopravy
 • nebo na základě speciálního přání zákazníka
expertizy hluku
expertizy hluku
Mám zájem

Výpočet a hodnocení hluku v pracovním prostředí

Výpočet a hodnocení hluku včetně souvisejících akustických parametrů provádíme pro účely

 • státního zdravotního dozoru
 • návrhu protihlukového opatření
 • ověření účinnosti protihlukového opatření
 • nebo na základě speciálního přání zákazníka

Výpočet a hodnocení hluku provádíme těmito způsoby

 • výpočet a hodnocení osobní expozice hluku na pracovišti
 • výpočet a hodnocení expozice hluku na stálém pracovišti
 • nebo na základě speciálního přání zákazníka
expertizy hluku
expertizy hluku
Mám zájem

Napište nám

Nezávazně nás poptejte

Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem vyřízení mého dotazu